ژرفاب
معرفی سازه کاروگیتی
سازه های  کارو گیتی:
انقلابی در صنعت ساخت سازه های فلزی 
 
تیر ورق های سینوسی (sin beam) که یکی از انواع تیر های ورق های فولادی با جان موجدار می باشند. در سال های اخیر در کشورهایی همچون ژاپن، ترکیه، برزیل و اکثر کشورهای اروپایی بخصوص به جهت استفاده در قاب های اصلی ساختمان های فولادی کاربرد فراوانی یافته است. ورقهای فولادی مورد استفاده برای جان تیرورق های سینوسی، عمدتا از ورق های نازک باضخامتهای 2الی 3 میلیمتر انتخاب می شوند که این امر به همراه عدم نیاز به سخت کننده های جانبی، سبب کاهش چشمگیر وزن سازه های ساخته شده بااین تیر ورق ها در مقایسه با سازه های ساخته شده با پرو فیل های استاندارد گرم نورد شده و تیر ورق های  معمولی خواهد شد. با موج دار کردن جان تبر، از گسیختگی کمانشی جان لاغر ممانعت بعمل می آید بطوریکه بدون وقوع پدیده کمانش می توان ارتفاع جان تیر با ضخامت 2 میلیمتر را به 1500 میلیمتر رساند . بدیهی است که با افزایش ارتفاع جان تیر، مقاومت خمشی مقطع افزایش می یابد.
کاهش مصرف مواد اولیه و افزایش سرعت تولید که موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات این شرکت تاسقف 40 درصد درمقایسه با سازه های معمول شده است در کنار اصل اساسی تضمین کیفیت که ناشی از فرایند تولید تمام اتوماتیک است، از ویژگیهای بارز مخصولات تولید شده توسط شرکت می باشد.
ساخت تمام اتو ماتیک سازه های فلزی به روش کاروگیتی موجب بالا رفتن کیفیت ساخت و کاهش زمان ساخت و کاهش 20 الی 40 درصدی وزن و قیمت تمام شده  می شود. با این روش سوله های صنعتی تا دهانه 50 متر بدون نیاز به ستون وسط قابل ساخت می باشد. در این روش برشکاری، مونتاژ، جوشکاری و سوراخکاری به صورت تمام اتوماتیک و توسط رباط ها انجام می گیرد . 

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت ژرفاب می باشد © 2015
خرید سی سی کم خرید سی سی کم