ژرفاب
معرفی

جایگزینی مقاطع صنعتی ECO-FRAME با مقاطع جوشی

در این روش برخلاف سازه های فلزی متعارف ساخت مقاطع به کمک جوشکاری ورق و تبدیل به پروفیل حذف

گردیده و کلیه مقاطع از پروفیل های گرم نورد شده به کمک اتصالات پیچ و مهره ای در کارخانه ساخته میشود.

مشخصات فنی این مقاطع در کارخانجات ذوب آهن تحت نظارت دقیق تولید شده و هریک دارای شناسه/گواهی

(MILL TEST) می باشند.لذا بر خلاف مقاطع تیر ورق که کیفیت جوش و رواداری هندسی تحت تاثیر عوامل

خارجی قرار میگیرد، میتوان از یکنواخت بودن این مقاطع اطمینان حاصل نمود.

از دیگر مزایای ویژه تولید صنعتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

        ایمنی برتر به دلیل منطبق بودن بیشتر به جزئیات محاسباتی و اجرایی نقشه

     سرعت ساخت بالاتر سازه به نسبت تیر ورق

     امکان دمونتاژ سازه و نصب مجدد

     حذف خطاهای انسانی ناشی از جوشکاری

     کاهش هزینه حمل و نقل به دلیل جدا بودن اعضا

     کاهش ضایعات مصالح و کاهش زمان برگشت سرمایه

 


کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت ژرفاب می باشد © 2015
خرید سی سی کم خرید سی سی کم