ژرفاب
نقشه برداری

انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری از قبیل برداشت توپوگرافی،کاداستر، نقشه برداری شهری، نقشه برداری مسیر و تهیه نقشه های پروفیل های طولی و عرضی و محاسبات احجام عملیات خاکی، نقشه های کاداستر و طراحی و ایجاد شبکه های کنترلی در پروژه های مختلف نظارت نقشه برداری و کنترل عملیات اجرایی در کلیه پروژه های عمرانی از قبیل صنعتی و ساختمانی


کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت ژرفاب می باشد © 2015
خرید سی سی کم خرید سی سی کم