ژرفاب
شرح ساختار
شرح ساختار : 
 
سقف کامپوزیت مگا فلور ساختار ساده و مقاومی است که به واسطه تولید صنعتی دارای مشخصات فنی استاندارد بوده و جایگزین مناسبی برای سقف ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری و صنعتی می باشد.این ساختار با بکارگیری ترکیب باربری تیرهای فرعی قلزی و دال بتنی به طور مرکب قابلیت استفاده در بازه ای وسیع از دهانه های مختلف سقف را مهیا می سازد.اجزا تشکیل دهنده سیستم سقف مگافلور از قرار زیر می باشد :
 

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت ژرفاب می باشد © 2015
خرید سی سی کم خرید سی سی کم